Mosfet单管
您当前的位置:首页    产品中心    Mosfet单管
Product List of Discrete Device
No. Part number PD (W) ID (A) BVDS (V) VGS (V) Vgs_th (V) RDSON_typ.(m) Package Application Reference
Min. Max. Vgs=10 (V) Vgs=6 (V) Vgs=4.5 (V)
1 JFG53N30L 32 53 30 ±20 1 2.5 6.1 - 9.7 DFN5*6 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
2 JFG54N30K 35 54 30 ±20 1.2 2.2 6.8 - 10 DFN3x3 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
3 JFG63N30K 34 63 30 ±20 1 2.5 5.5 - 7 DFN3x3 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
4 JFG85N30D 69 85 30 ±20 1 2.5 5.3 - 6.8 TO-252 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
5 JFG100N30L 75 100 30 ±20 1.35 2.3 3.7 - 5.3 DFN5*6  BMS/BLDC/Load Switching/
Synchronous rectification/NB/POL
6 JFG135N30D 95 135 30 ±20 1 2.5 2.9 - 4.3 TO-252 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
7 JFG136N30L 73 136 30 ±20 1 2.5 2.2 - 3.6 DFN5*6 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
8 JFG155N30K 61 155 30 ±20 1 2.5 1.27 - 2.17 DFN3x3 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
9 JFG228N30L 125 228 30 ±20 1.3 2.35 1.1 - 1.6 DFN5*6  BMS/BLDC/Load Switching/
Synchronous rectification/NB/POL
10 JFG265N30L 136 265 30 ±20 1 2.5 1.4 - 2.2 DFN5*6 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
11 JFG26N40KD 34 26 40 ±20 1 2.5 16 - 25 DFN3x3 Wireless Charger/Load Switching
12 JFG175N40D 110 175 40 ±20 1 2.5 2 - 2.7 TO-252 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools/
Synchronous rectification
13 JFG183N40L 100 183 40 ±20 2 4 1.6 2.9 - DFN5*6 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
14 JFG195N40L  100 195 40 ±20 2 4 1.45 2.9 - DFN5*6 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools
15 JFG214N40E 148 214 40 ±20 1 2.5 1.8 - 2.5 TO-263 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools/
Synchronous rectification
16 JFG263N40L 164 263 40 ±20 1 2.5 1.16 - 1.43 DFN5*6 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools/
Synchronous rectification
17 JFG341N40E 261 341 40 ±20 1.4 2.4 1.25 - 1.75 TO-263 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools/
Synchronous rectification
18 JFG218N45D 137 218 45 ±20 1 2.5 1.6 - 2 TO-252 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools/
Synchronous rectification
19 JFG228N45L 122 228 45 ±20 1 2.5 1.3 - 1.7 DFN5*6 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools/
Synchronous rectification
20 JFG281N45E 220 281 45 ±20 1 2.5 1.55 - 1.95 TO-263 BMS/BLDC/Load Switching
/Hot Swap/Electric tools/
Synchronous rectification
21 JFG70P30L 49 -70 -30 ±20 -1 -2.5 4.3 - 7 DFN5*6  Load Switching/MB/VGA/NB/POL/LED
22 JFG40P30K 24 -40 -30 ±20 -1 -2.5 7.1 - 11.5 DFN3x3 Load Switching/MB/VGA/NB/POL/LED
23 JFG30P30K 22 -30 -30 ±20 -1 -2.5 11.3 - 15.6 DFN3x3 Load Switching/MB/VGA/NB/POL/LED

@2015江苏中科君芯科技有限公司  苏ICP备15018141号 工信部备案系统网址:www.beian.miit.gov.cn

地址:江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋五层    电话: (+86) 0510-81884888
传真: (+86) 0510-85381915  E-mail:junshine@cas-junshine.com

网址:http://www.cas-junshine.com